VELKOMMEN TIL HAVEFORENINGEN SOLVANG

Solvangs historie

Det hele begyndte i sommeren 1939, hvor det 6 hektar store areal, som haveforeningen i dag råder over, blev tilbudt af en privatmand for en 10 årig periode til en leje af 5 øre pr. kvadratmeter jord.

I selv samme år kostede 1 liter øl 0,62 kr. – 1 kg kød 0,85 kr. – 1 kg smør 3,03 kr. Gennemsnitslønnen pr. time var 1,51 kr.

De første kolonihavelejere fik hurtigt anlagt haver men grundet krigens udbrud fik de svært ved at skaffe materialer til kolonihavehusene, de 91 medlemmer af Solvang udviste stor opfindsomhed, og efterhånden kom der huse på haverne.

I 1944 fortrød ejeren. Han ville have de nye havefolk ud for at udstykke hele arealet. Men allerede dengang viste man sammenhold og forlangte kompensation for afståelse af arealet, ejer opgav derfor at realiserer sine udstykningsplaner. I 1950 overtog Gentofte kommune arealet til brug for Mariebjerg kirkegård. Det lykkedes havefolket at forblive i deres haver.

I dag er det Gentofte kommune som ejer jorden, og H/F Solvang har et udmærket samarbejde med denne.

H/F Solvang er i dag lidt mere moderniseret i form af toilet og badefaciliteter på vores fællesområder samt muligheden for at få indført el. Dog er værdierne, kulturen og sammenholdet det samme som i 1939 og er det som kendetegner Solvang.

Solvang er en oase for sig selv som yderligere benyttes af mange borgere enten som gennemfartsvej til Lyngby eller blot til en aftentur.

Fælleshus

Fælleshuset udlejes til medlemmer og deres pårørende.

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster.

Prisen er kr. 600,00 samt depositum på kr. 1000,00

Al henvendelse bedes rettet til Henny Kortbæk på mobil 30310534 eller på foreningens mail hf@solvanghaveforening.dk

 

Se om fælleshuset er ledigt i kalenderen herunder

AKTIVITETSKALENDER

Vedtægter kolonihaveforbundet

Vedtægter kolonihaveforbund

Her på siden kan downloades forskelligt

materiale som pdf filer

 

Persondatabehandling H/F Solvang

Sådan udryddes dræbersneglen

Vejledning om vurdering af kolonihaver

KØB AF HAVE/VENTELISTE

Praktiske oplysninger om hvordan man erhverver sig en have i H/F Solvang

 

Venteliste opskrivning:

Vores opskrivning til ventelisten 2020 er slut. Der er rigtig mange der er skrevet op. Muligheden for opskrivning 2020 sluttede d. 21.6.2020, efter 3 udmeldte datoer hvor man kunne komme og skrive sig op. Næste mulighed for at skrive sig på listen starter fra maj 2021, skriv til bestyrelsen hvis du ønsker at få mail ved den tid næste år.

Venteliste 2020:

1.Helle d. Møller 2.Britta Majory Almfort 3.Tina Klausen 4.Susanne K. Bock 5.Anne Hansen 6.Hanne Daugaard

7.Bodil Moseholm Ege 8.Julie Kronborg 9.Oscar Klinge 10.Emma Ankergren

11.Trine Henriksen 12.Henny Christiansen  13.Inge Anderberg 14.Catherine Murphy 15.Kasper Birch

16.Bettina Schandorff 17.Marianne Roering 18.Katrine Dybdal 19.Birgitte Depner 20.Zahra Skih 21.Bodil Stenvig

22.Inge Sachmann 23.Sia Pagh 24.Susan Kristensen 25.Kristina Arndt 26.Richard Hjortebjerg 27.Ronnie Knudsen

28.Mikkel Sørensen 29.Jesper Pedersen 30.Bettina Højland basse 31.Daniel La Cour 32.Vasko Toshev

Hvordan kommer man på venteliste til en have i Haveforeningen Solvang?

Under kontakt er der en formular du udfylder, derefter vil du blive kontaktet af formand eller kasserer med henblik på hvordan du skal forholde dig omkring opskrivning på venteliste .

Hvad koster det at komme på ventelisten?

150 som betales på udmeldte datoer for opskrivning, hvor der også skrives under på samtykkeerklæring i forhold til lov om persondata. Samtykke erklæring er obligatorisk for at stå på ventelisten. De der står på listen skal hvert år, på udmeldte datoer via mail, møde op og betale de 150 kr. for at beholde pladsen på ventelisten.

 

Hvad koster et kolonihavehus?

Priserne varierer det afhænger af husets stand. H/F Solvang benytter kolonihaveforbundets vurderingsregler, det er Nordøstsjællandskredssens vurderingsudvalg der vurderer i vores kreds (Kreds 5).

Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?

Nej.

 

Skal man betale indskud til haveforeningen?

Ja der betales et indskud til foreningen som ikke returneres.

 

Hvad koster det at have en have?

Det afhænger af grundens størrelse da der betales pr. m2. Gennemsnittet er omkring kr. 3000 halvårligt.

 

Hvordan er ejerforholdet når man har en have?

Gentofte kommune er ejer og udlejer af jorden, huset ejer du

 

Skal man bo i Gentofte Kommune for at få en have?

Ja for at komme i betragtning til en have i H/F Solvang skal du være Gentofte borger og have været det i minimum 1 år, samt stå på foreningens venteliste, jvf. kolonihaveloven omkring åben venteliste.

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019

Formand: Carsten Christiansen

– Næstformand i Nordøstsjælandskredsen (kreds 5)

– Vurderingsperson i kreds vurderingsudvalg

– Hovedbestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundet

– Medlem af vurderings og undervisnings udvalget i kolonihaveforbundet

– Medlem af køb og salgs udvalg i kolonihaveforbundet

Kontakt: hf@solvanghaveforening.dk / mobil 31130328

 

Kasserer: Henny Kortbæk

Kontakt: hf@solvanghaveforening.dk

 

Næstformand: Ingrid Andersen

 

Sekretær: Anne-Marie Danielsen

 

Bestyrelsesmedlem: Gert Laustsen

 

Bestyrelses suppleanter

Lea Golodnoff

Alice Bregninge

Revisorer:

Flemming Ettrup

Kirsten Holler Wärme

Aktivitetsudvalget

Henny Kortbæk Have 41

Bitten Warming Have 51

Alice Bregninge Have 28

Gitte Klinge Have 86

Jette Amdrup Have 21

Vera Petersen Have 26

 

Udlejning af fælleshuset

Henny Kortbæk

Webmaster

Carsten Christiansen