Velkommen til Haveforeningen Solvang

Hjemmesiden er skabt med det formål at relevant information samt aktiviteter i Haveforeningen Solvang formidles ud denne vej. 

Haveforeningen Solvang er tilsluttet Nordøstsjællandskredsen under Kolonihaveforbundet.  

God fornøjelse på hjemmesiden

'Du kan scrolle frem og tilbage på siden, eller benytte menuen'

Solvangs historie

Det hele begyndte i sommeren 1939, hvor det 6 hektar store areal, som haveforeningen i dag råder over, blev tilbudt af en privatmand for en 10 årig periode til en leje af 5 øre pr. kvadratmeter jord.I selv samme år kostede 1 liter øl 0,62 kr. – 1 kg kød 0,85 kr. – 1 kg smør 3,03 kr. Gennemsnitslønnen pr. time var 1,51 kr.De første kolonihavelejere fik hurtigt anlagt haver men grundet krigens udbrud fik de svært ved at skaffe materialer til kolonihavehusene, de 91 medlemmer af Solvang udviste stor opfindsomhed, og efterhånden kom der huse på haverne.I 1944 fortrød ejeren. Han ville have de nye havefolk ud for at udstykke hele arealet. Men allerede dengang viste man sammenhold og forlangte kompensation for afståelse af arealet, ejer opgav derfor at realiserer sine udstykningsplaner.

I 1950 overtog Gentofte kommune arealet til brug for Mariebjerg kirkegård. Det lykkedes havefolket at forblive i deres haver.I dag er det Gentofte kommune som ejer jorden, og H/F Solvang har et godt samarbejde med denne.H/F Solvang er i dag lidt mere moderniseret i form af toilet og badefaciliteter på vores fællesområder samt muligheden for at få indført el. Dog er værdierne, kulturen og sammenholdet det samme som i 1939 og er det som kendetegner haveforeningen.Solvang er en oase for sig selv mmen benyttes samtidig af mange borgere enten som gennemfartsvej til Lyngby eller blot til en aftentur.

Kilde: Jubilæumsskrift i forbindelse med 60 års jubilæum.

Fælleshuset

Fælleshuset udlejes til medlemmer og deres pårørende.

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster.Prisen er kr. 600,00 samt depositum på kr. 1000,00

Al henvendelse bedes rettet til Henny Kortbæk på foreningens mail hf@solvanghaveforening.dk

Se om huset er ledigt i kalenderen herunder

Kalender

Downloads - Internet links

Her på siden kan downloades
forskelligt materiale som pdf filer
samt links til relevante hjemmesider


Vedtægter Kolonihaveforbundet

Vedtægter Haveforeningen Solvang

Ordensreglement Haveforeningen Solvang

Byggereglement 

Persondatabehandling HF Solvang

Kolonihaveforbundets standard lejevilkår

Internet links

Kolonihaveforbundet
Link til Kolonihaveforbundet. Her findes meget relevant materiale.

Nordøstsjællandskredsen
Link til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen. Solvang er underlagt denne kreds, så her kan hentes megen god information.

Nyttedyr
Biologisk plantebeskyttelse til haveejere - En rigtig god og informativ hjemmeside.

Kolonihave - Tips og inspiration
Tips, inspiration og gode idéer. Besøg siden og få mange gode råd og tips til brug i kolonihaven.

Køb af have

Tryk her for at komme til besked formular hvis du ønsker opskrivning på ventelisten

Skal man bo i Gentofte Kommune for at få en have?
Ja - Kolonihavehuse i H/F - Solvang sælges efter åben venteliste og kun til Gentofteborgere  jvf. lejekontrakt med Gentofte Kommune . Alle på venteliste skal ved opskrivning på venteliste og ved have køb fremvise bopælsattest. 


Hvordan kommer man på venteliste til en have i Haveforeningen Solvang?
Send en mail til bestyrelsen, klik på ovenstående link eller scroll ned til mail formular under kontakt personer.
HUSK at indtaste relevante oplyningert om dig selv, herunder fulde navn, addresse, telefon nr. og email addresse samt en note omkring venteliste. Du får en bekræftigelse for modtagelse og din mail gemmes. Hvert år i maj sender vi en invitation til opskrivningsdage og genopskrivningsdage, til de personer der løbende har ønsket opskrivning på ventelisten, samt til de personer der i forvejen står på ventelisten. Det er typisk 2 dage sidst i maj - start juni måned. 
Bemærk
Første gang man møder op skal der underskrives persondata behandling, dette er for at give tilladelse til at dit navn offentliggøres på vores hjemmeside under venteliste. Uanset om du møder op til opskrivning 1. gang eller genopskrivning SKAL  du hvergang medbringe en bopælsattest. Denne kan du finde oplysninger om via kommunens hjemmeside eller kommuneservice. Det er IKKE nok at medbringe et sygesikringsbevis.
Hvad koster det at komme på ventelisten?
Man betaler 150,- kr. om året til foreningen via personligt fremmøde på 1 af de 2 opskrivningsdage/genopskrivningsdage, for at være på ventelisten. Hvis man et år undlader at møde op eller betale, glider man automatisk ud af listen og man kan kun komme tilbage på listen ved at betale de 150,- kr., men man bliver stillet bagerst i køen. 

Hvad koster et kolonihavehus?
Prisniveauet er meget forskelligt. Vi følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Når et hus skal sælges bliver det vurderet af Kredsens vurderingsudvalg, herefter bliver huset prissat. Prisniveauet ligger på 30.000,- - 250.000,- alt efter stand og opførselsår. 

Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?
Nej..kolonihavehuse afregnes altid kontant via en bankoverførsel. 

Skal man betale indskud til haveforeningen?
Ja..man betaler kr. 5000 i indskud. Ved fraflytning tilbagebetales indskud ikke.

Hvad koster det at have en have?
Den enkelte have betaler haveleje efter m2 størrelse. Gennemsnit for halvårlig kontingent er 3400,- kr. og indeholder jordleje, vandforbrug, fællesudgifter og henlæggelser til vedligehold. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Ligeledes skal huset være forsikret, denne udgift er din og skal tilllægges. 

Hvordan er ejerforholdet når man har en have?

Grundene på ca. 300 kvm. i gennemsnit,  lejet af Gentofte Kommune. Huset ejer man selv. 

Salg og fremvisning af haver.
Juni 2021 er der rigtig mange på venteliste til en have i Solvang. Alle på ventelisten bliver indbudt til fremvisning med henblik på køb, når der er en have til salg. Det er de fremmødte på fremvisningsdagen der får tilbudt haverne, ud fra den positition de har på ventelisten. Så selv om at man står på ventelisten SKAL man huske at møde op på fremvisningsdagen. På trods af at man har en plads som nr. 30 er der stadig mulighed for at få chancen for have køb, da der tit er nogen der ikke møder op til fremvisning eller ikke ønsker en have nu og her.

Venteliste 2021 - PT Lukket for tilgang indtil maj 2022.
1. Helle d. Møller 2.Hanne Daugaard 3.Bodil Moseholm Ege 4.Julie Kronborg 5.Oscar Klinge 6.Trine Henriksen 7.Inge Anderberg 8.Catherine Murphy 9.Birgitte Depner 10.Bodil Stenvig 11.Inge Sachmann 12.Kristina Arndt 13.Richard Hjortebjerg 14.Mikkel Sørensen 15.Jesper Pedersen 16.Vasko Toshev 17.Jens hansen 18. Godtfred Sommer 19. Miryam Stenderup 20.Janne Visby 21.Marianne Jensen 22.Marianne Meyer 23.Susanne Mankong 24.Line Guldager 25.Tobias Pagsberg 26.Luna Pagsberg 27.Dipendra Shrestha 28.Jette Theilbjørn 29.Jane Bager 30.Pia Hansen 31.Kirsten Gelting 32.Charlotte Megyessi 33.Faezeh Sheykholeslame 34.Eva Dam 35.Gitte Cordes 36.Nina Messerschmidt 37.Tina Sørensen 38.Mette Pabst 39.Luise Simonsen 40.Birgit Wolfke 41.Tina Filges 42.Karin Rauch 43.Stine Krøyer 44. Victor Thaysen
Kontaktpersoner

Bestyrelse og udvalg valgt på 
Generalforsamlingen 2019 

Formand: Carsten Christiansen
Kredsnæstformand Nordøstsjællandskredsen. 
Hovedbestyrelsesmedlem og medlem
af Køb og salg samt vurderings og
undervisningsudvalget i Kolonihaveforbundet 

hf@solvanghaveforening .dk
Mobil: 31 13 03 28

Kasserer: Henny Kortbæk
hf@solvanghaveforening.dk

Næstformand: Ingrid Andersen

Sekretær: Ann-Marie Danielsen

Best. Medlem: Gert Laustsen

Bestyrelses suppleanter


Alice Bregninge

Lea GolodnoffAktivitetsudvalget 

Henny Kortbæk

Gitte Klinge

Alice bregninge

Bitten Warming

Jette Amdrup

Vera PetersenUdlejning af fælleshuset


Henny Kortbæk

Ingrid Andersen

Du er velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktformular. Alle beskeder modtages af formanden og kassereren.
Alle felter skal udfyldes før beskeden kan sendes
Drejer din henvendelse sig om at blive skrevet på venteliste til en have, skal du notere dette i din besked. 

Tak din besked er sendt vi kontakter dig
Din besked kan ikke sendes. Skriv til os på foreningens email

Haveforeningen Solvang • Nybrovej 50 • 2820 Gentofte • hf@solvanghaveforening.dk