Reserverede datoer

Fælleshuset er i 2018 reserveret:    

Aktivitetsudvalget     

16. juni

8. juli

4. august

H/F fødselsdag 2. september  

udlejet: 

14. juni kredsmøde

23. juni

30. juni kredsen

9. august 

25. august

arbejdsdage: 

2. og 3. juni

11. august

15. september

14. oktober