Fælleshus

Velkommen til vores hjemmeside


H/F SOLVANG        FÆLLESHUS   OMRÅDET

HUSORDEN VED DAGLIG BRUG

 

FÆLLESHUSET ER TILGÆNGELIGT FOR ALLE MEDLEMMER, SOM DERMED HAR ANSVAR FOR HUSET.

TOBAKSRYGNING ER FORBUDT I HUSET OG PÅ TOILETTERNE.

UNDLAD AT SMIDE FILTRE, SKOD OG LIGNENDE UDENFOR, BRUG ASKEBÆGRENE.

BRUG AF HUSET OG UDENDØRSOMRÅDET SKAL SKE MED STØRST MULIG HENSYN TIL HAVENS ANDRE MEDLEMMER.

ALT SKAL EFTERLADES I PÆN OG RENGJORT STAND.

AFFALD SKAL FJERNES.

DER MÅ IKKE FOREKOMME STØJENDE ADFÆRD EFTER KL. 22.00

HUSK AT KONTROLLERE AT ALLE DØRE OG VINDUER ER LUKKEDE OG LÅSTE.BRUG AF FACILITETER I FÆLLESHUSET:

Når huset  IKKE er udlejet er det tilladt at,

Oplade mobiltlf. Eller andre små maskiner            pris 2 kr. pr. time

Støvsuge sin bil                                                       pris 5 kr. pr. gang

Opvaskemaskinen                                                  pris 10 kr. pr. opvask

Komfur pr. time                     pris 10 kr.
husk at rengøre efter dig.

Strygning pr. gang                  pris 5 kr.    

 

Undtagelsesvis at leje køleskabet men kun ifølge aftale med Henny

Det koster 20 kr. pr. dag.

Disse priser er minimumspriser, så I må gerne lægge mere.

 

Hvis I kommer i tanker om andre ting er I velkommen til at kontakte os, så vil vi tage det op til overvejelse.

Venlig hilsen

Henny og Ingrid.         


H/F SOLVANG FÆLLESHUS

UDLEJNING

LEJE AF HUSET AFTALES MED DET MEDLEM, DER ER VALGT AF BESTYRELSEN, TIL AT STÅ FOR HUSUDLEJNINGEN.

NÅR HUSET ER UDLEJET VIL DER BLIVE SAT HÆNGELÅS PÅ.

LEJEN FASTSÆTTES AF BESTYRELSEN.

LEJEN ER P.T. 600 KR. PR. PÅBEGYNDT DØGN, SOM ER FRA KL 11 TIL KL 11 NÆSTFØLGENDE DAG. DERUDOVER ERLÆGGES ET DEPOSITUM PÅ 1000 KR., SOM BETALES TILBAGE NÅR LOKALE OG INVENTAR ER SYNET EFTER BRUG.

LEJEREN HÆFTER FOR ENHVER SKADE OG MANGLER, OGSÅ UDOVER DEPOSITUMS STØRRELSE.

ALT INVENTAR/SERVICE ER OPTALT OG EVT. MANGLER SKAL ERSTATTES. DER FOREFINDES SERVICE TIL 30 PERSONER.

DER FOREFINDES MASKINOPVASKESÆBE MEN HERUDOVER SKAL LEJEREN SELV MEDBRINGE KARKLUDE, VISKESTYKKER, KØKKENRULLE M.V.

UDENDØRS MUSIK OG/ELLER ANDEN STØJ SKAL SLUTTES SENEST KL. 24.00

HUSET & TOILETTER SKAL AFLEVERES I RENGJORT STAND. SE REGLERNE FOR RENGØRING.

AFFALD SKAL BORTSKAFFES AF LEJEREN.

HUSK AT KONTROLLERE AT ALLE VINDUER OG DØRE ER LUKKEDE OG LÅSTE.

EN REPRÆSENTANT FOR BESTYRELSEN HAR RET TIL, PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UNDER ARRANGEMENTET, AT KONTROLLERE OM ALLE REGLER BLIVER OVERHOLDT. SÅFREMT DETTE IKKE ER TILFÆLDET, HAR PERSONEN RET TIL AT LUKKE ARRANGEMENTET.

DET KRÆVES, AT DEN LEJER, SOM HAR LEJET LOKALET, SELV ER TIL STEDE UNDER HELE ARRANGEMENTET.

 

REGLER FOR RENGØRING.

TØR KØLESKAB AF EFTER BRUG.

KOMFUR, OVN OG PLADER RENGØRES EFTER BRUG.

OPVASKEMASKINEN SKAL RENGØRES OG FILTERES TØMMES.

STOLE OG BORDE SKAL AFTØRRES OG SÆTTES PÅ PLADS.

HUSK AT BESKYTTE BORDENE (VOKSDUG-BORDSKÅNERE M.V.)

GULVET SKAL VASKES.

MOPPER OG GULVKLUDE SKAL SKYLLES RENT EFTER BRUG.

TOILETTERNE SKAL RENGØRES FULDSTÆNDIG.